Iubim „Cetatea de Baltă”

Iubim „Cetatea de Baltă”

Cetatea de Baltă este un sat așezat pe malul Târnavei Mici, înconjurat de dealuri cu vârfurile acoperite cu păduri umbroase, iar versantele dealurilor poartă vestitele podgorii ale Târnavelor, de unde  și numele de ,, Țara Vinului”.

Localitatea este situată pe  pe drumul județean DJ 107, la 15 kilometri de Târnăveni și 21 kilometri de Blaj.

Este un loc unic prin trăsăturile sale etnice, istorice şi tradiţiile sale, vatră păstrătoare de gintă dacică, sortită schimbării de-a lungul zbuciumatei noastre istorii.

Obiective turistice:

• O fortăreață(cetate) din secolul I î.Hr., azi ruinată. Amplasată pe o terasă a Târnavei, înconjurată de bălți și de mlaștini (de aici numele de „Cetatea de Baltă”). Ruinele ei nu se află sub impunătorul castel de pe colină, așa cum ar putea părea la prima vedere, ci la sud-est de acesta, pe un teren viran.

• Castelul Bethlen-Haller, construit în stilul Renașterii franceze din secolul al XVII-lea, astăzi proprietate privata.

Construit în 1560 de cancelarul Transilvaniei, Bethlen Miklos, castelul și-a căpătat forma actuală în 1770, când acesta trecuse în posesia familiei Haller. La început a existat și un pod mobil care făcea trecerea peste șanț, dar care nu a fost umplut niciodată cu apă. În formă rectangulară, cu ziduri înalte și masive, castelul impresionează prin turnurile de colț, în formă cilindrică, și poarta de acces.

• Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial. Monumentul de tip cruce comemorativă este amplasat în centrul localității, lângă sediul Primăriei și a fost ridicat în memoria eroilor români din Primul Război Mondial. Crucea are o înălțime de 3 m, fiind susținută de un soclu, în trepte și este realizată din piatră de calcar. Pe frontispiciul monumentului sunt inscripționate cuvintele: „Eroilor neamului din 1914-1918“, iar mai jos sunt înscrise numele a 27 eroi și o inscripție ilizibilă, la baza monumentului.

• Biserica ortodoxă poartă hramul ,, Sfântul Nicolae”. Biserica este veche, însă a fost renovată, i s-au adăugat turnurile și a fost pictată.

• Biserica Română Unită cu Roma Sfânta Treimecu devoțiune specială către Sfântul Anton de Padova. Biserica găzduiește din data de 27 septembrie 2009 (data sfințirii bisericii) o mică părticică din rămășițele pământești ale Sfântului Anton de Padova „doctor evangelicus”, care pot fi văzute și venerate în prima zi de marți a fiecărei luni și în special de ziua sărbătorii Sfântului 13 iunie a fiecărui an.

• Biserica Reformată-Calvinădin secolul XIII-XV, inițial Romano-Catolică. Pe peretele exterior al turnului se găsește o celebră ilustrație cu un cap de tătar.  Are turnuri de colț circulare, fără rol defensiv. Dispoziția generală de ansamblu reproduce în mic corpul central al castelului Chambord din Franța. Remaniat în secolul al XVIII-lea (1769-1773), cu o poartă în stil baroc.

• Biserica romano-catolică, monument istoric, veghează semeață pe culmea dealului, în vecinătatea castelului.

• Expoziția etnografică adună cele mai valoroase piese vechi: mobilier, costume, unelte. Însăși casa păstrează arhitectura veche.

• Bustul lui Ștefan cel Mare amplasat în curtea școlii. Aceasta poarta numele  marelui domnitor.

Şcoala Gimnazială ,, Ştefan cel Mare” Cetatea de Baltă este o şcoală deschisă tuturor copiilor de pe raza comunei, doritori să înveţe în condiţiile excepţionale pe care le oferă unitatea noastră: educaţie de calitate, spaţii moderne, dotate la standardele impuse de un învăţământ modern.  

,, Misiunea şcolii noastre este să creeze un mediu cald şi stimulativ, în care nevoile şi înclinaţiile fiecarui copil, indiferent de etnie şi religie – vor fi potenţate, astfel încat fiecare să-şi recunoască valoarea personală şi să aibă încredere în propriul potenţial de dezvoltare.“