Despre proiect

ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ

Un proiect realizat de consorțiul format de 7 instituții publice de învățământ preuniversitar, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Alba.

Acest proiect se desfășoară în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Țările donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Bugetul proiectului este de 174.726 euro.

 

Cele 6 școli partenere în  consorțiu sunt:  

 • Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea;
 • Scoala Gimnaziala „Simion Balint” Rosia Montană;
 • Școala Gimnazială ”Simion Lazăr” Lunca Mureșului;    
 • Școala Gimnazială”Ștefan Cel Mare” Cetatea De Baltă;
 • Liceul Tehnologic Jidvei;
 • Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Blaj- Tiur.

Cinci scoli sunt situate in mediul rural si una in mediul urban. Scolile apartin unor comunitati dezavantajate, izolate geografic, care au un grad redus de dezvoltare economica, un nivel de somaj ridicat, sunt zone marcate de lipsa resurselor pentru educatia copiilor romi.

Cele 6 scoli partenere ale INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN ALBA, prin consortiul national de cooperare in parteneriat, se confrunta cu probleme legate de integrarea elevilor romi si neromi, intr-un proces de formare coerent si eficient, intr-o zona defavorizata, din mediul rural si urban. Scolile au inregistrat un procent ridicat de copii romi in formare, intre 26,20% si 65,15%, in cele 6 unitati de invatamant preuniversitar: Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea, Scoala Gimnaziala „Simion Balint” Rosia Montană, Școala Gimnazială ”Simion Lazăr” Lunca Mureșului, Școala Gimnazială”Ștefan Cel Mare” Cetatea De Baltă, Liceul Tehnologic Jidvei, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Blaj- Tiur.

Nevoile care au generat realizarea acestui proiect au in vedere necesitatea dezvoltarii profesionale a profesorilor care lucreaza cu copiii romi, pentru imbunatatirea abilitatilor acestora privind incluziunea si diminuarea ratei absenteismului si a abandonului scolar. Copiii romi frecventează discontinuu școala, sunt reținuți la muncă de părinți, reclamă adesea lipsa banilor pentru a-și achiziționa cele necesare la școală, nu conștientizează nevoia de educație pentru că sunt tributari ideii preconcepute a părinților că ,,te poți descurca și fără școală”. O situație la fel de alarmantă a acestor elevi este aceea că rămân singuri acasă sau, cel mult, cu o rudă pentru că părinții lor migrează frecvent în țări din spațiul Uniunii Europene, în căutarea unui loc de muncă.

Imbunatatirea calitatii si relevantei educatiei si formarii in cele 6 scoli partenere din judetul Alba, care functioneaza in comunitati dezavantajate, sunt influentate pozitiv, daca va creste numarul profesorilor cu competente dezvoltate pentru incluziunea copiilor romi.

Experienta norvegiana in domeniu este benefica rezolvarii acestor cerinte prin formarea profesorilor si determina cresterea capacitatii de operare a acestora, prin preluarea unor modele de buna practica din Norvegia, privind educatia in comunitatile cu etnii multiple. Cunostintele, abilitatile dobandite de profesorii formati cu asistenta de specialitate norvegiana, vor contibui la cresterea eficientei pentru elaborarea de noi curriculumuri, pentru un mediu inclusiv si multicultural.

Activitatea scolilor nu se rezuma la pregatirea elevilor. Parintii copiilor fac parte si ei din procesul de formare, scoala si familia trebuie sa conlucreze pentru educatia si dezvoltarea personalitatii copilului. In comunitatile multietince, cum sunt cele in care traiesc si invata copiii din cele 6 scoli partenere in proiect, este nevoie de ridicarea nivelului de constientizare al parintilor romi, care au o pregatire scolara redusa, privind anti-discriminarea, prin participarea la activitati de invatare realizate impreuna.

In acelasi timp, se impune cresterea nivelului de constientizare a copiilor romi si neromi privind incluziunea, intelegerea ca traim impreuna in societate si este nevoie de efortul tuturor, ca problemele sa-si gaseasca solutii si convietuirea sa se faca in cele mai bune conditii, pentru toti.

Relevanta pentru obiectivele programului finantat prin Granturile SEE

 • Imbunatatirea calitatii si relevantei educatiei si formarii;
 • Dezvoltarea profesionala a profesorilor.

Obiectivele proiectului INVATAM IMPREUNA, proiect national de cooperare in parteneriat in domeniul incluziunii copiilor romi in scoala, reprezinta un suport pentru obiectivul Programului sustinut de Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021.

Între aspectele pe care proiectul isi propune să le transforme se afla:  obiective și strategii clare, mediul de învatare, dezvoltarea resursei umane, procesele de bază. Proiectul contribuie la cresterea capacitatii institutionale a scolilor partenere, de a asigura o incluziune efectiva a copiilor romi in scoala.

Obiectivul general

Cresterea capitalului uman/consolidarea bazei de cunostinte in Romania, pentru cresterea capacitatii institutionale de a asigura incluziunea efectiva a copiilor romi, pentru un grup tinta de  396 persoane.

Obiective specifice

OS1Cresterea nivelului de cunostinte/abilitati, prin formarea a 72 profesori care lucreaza cu copiii romi, in 6 scoli din judetul Alba, in 12 luni;

OS2 Imbunatatirea calitatii si relevantei educatiei si formarii prin elaborarea a 6 noi curriculumuri pentru un mediu inclusiv si multicultural, in 6 scoli din judetul Alba, in 12 luni;

OS3 Cresterea nivelului de constientizare privind anti-discriminarea si incluziunea, pentru 84 parinti romi si neromi si 240 elevi romi si neromi, in 6 scoli din judetul Alba, in 12 luni.

Grupul tinta este reprezentat de:

– Profesori din scolile partenere, care lucreaza cu copiii romi;

– Parinti romi si neromi ai elevilor din scolile partenere;

– Elevi romi si neromi din  scolile partenere.

Beneficiari:

72 profesori care lucreaza cu copiii romi;

84 parinti romi si neromi;

240 elevi romi si neromi.

 • Numar de elevi romi 120/Numar de elevi neromi 120;
 • Total 240 elevi romi si neromi, 50 % elevi romi din total, 60 eleve rome – 50% din grupul tinta al elevilor romi, 60 elevi romi – 50 % elevi romi din grupul tinta al elevilor romi.

”Școala mea”- activități cu elevii romi si neromi impreuna

Activitatile de constientizare (extracurriculare) privind incluziunea, organizate pentru elevii romi si neromi impreuna se desfăşoară pentru sprijinul elevilor romi si neromi din zone defavorizate – judetul Alba.

Pentru realizarea obiectivelor specifice ale proiectului a fost elaborat un set de activitati care urmaresc transformarea prin imbunatatire a mediului de invatare, prin dezvoltarea de strategii, a resursei umane, a proceselor de bază din sistemul educational, cu efecte multiple privind incluziunea:

-selectia profesorilor si realizarea unui program de formare a cadrelor didactice care lucreaza cu copiii romi;

-elaborarea unor curriculumuri optionale noi pentru teme/domenii de baza privind incluziunea:

IO1 – Predarea centrata pe elev intr-un mediu multicultural;

IO2 – Scoala incluziva;

IO3 – Competente civice;

IO4 – Inclusivitate si mediu multicultural;

IO5 – Toleranta schimba vieti;

IO6 – Copil ca tine sunt si eu!

-activitati extracurriculare comune pentru parinti romi si neromi, realizate sub forma campaniei de informare si constientizare – 6 campanii in cele 6 scoli partenere in proiect, avand ca tema anti-discriminarea – incluziune sociala, toleranta, drepturile omului/drepturile copilului. Valoarea adaugata consta in modalitatea de realizare a activitatii, care antreneaza parinti romi si neromi in aceeasi activitate comuna, cu 84 de parinti romi si neromi din cele 6 scoli partenere. Fiecare sesiune de formare a părinților ofera posibilitatea valorificării cunoștințelor, experienței şi exigențelor părinților, dar și  de comunicare, relaționare în vederea înțelegerii, de către aceștia, a rolului major al educației  în viața copilului.

Printre temele abordate se afla:

1.Cetățean cu drepturi depline

 1. Toleranța- consecința umanității
 2. Egalitate de șanse – Drepturile omului

S-au ales metode de lucru variate, care au avut drept scop creșterea interesului față de respectarea multiculturalismului, promovarea toleranței, empatiei. Dintre metodele folosite sunt: jocul de energizare, portretul, colajul, brainstorming, metoda ciorchinele, metoda știu/ vreu sa stiu/ am invatat etc.Totodată, părinții participanți au fost deschiși la ceea ce li s-a propus, a fost un dialog permanent și au manifestat implicare în realizarea materialelor.

-activitati extracurriculare comune pentru elevi romi si neromi privind anti-discriminarea si incluziunea;

-diseminarea si transferabilitatea rezultatelor proiectului.

Activitatea extracurriculara cu elevi romi si neromi (impreuna) din scolile partenere este dedicata formarii de abilitati si atitudini prin stimularea gandirii critice pentru incluziunea copiilor romi. Formarea abilitatilor si atitudinilor se face prin organizarea de 12 ateliere de creatie in cele 6 scoli partenere, la care participa 240 de elevi, cate 2 ateliere in fiecare scoala, pentru 20 de elevi in fiecare atelier.

Elevii invata sa utilizeze metode si tehnici pentru formarea gandirii critice: Storytelling si Photovoice, invata tehnici de comunicare artistica prin utilizarea simbolurilor in imagine si text, dobandesc abilitati de captare a imaginii in format artistic, de scriere in format publicistic. Prin stimularea creativitatii elevilor este realizata o revista digitala, in care sunt  inserate cele mai bune si sugestive creatii ale elevilor.

Creatiile publicistice ale elevilor au ca suport teme referitoare la incluziune – valorificarea traditiilor locale, mesaje referitoare la raportarea la comunitate – cum ar dori sa fie mediul in care traiesc, localitatea, regiunea, ce le place si ce nu le place in mediul in care locuiesc, relatiile cu colegii, adultii etc.

Gandirea critica a elevilor determina antrenarea lor, constienta in activitati de participare civica si cetatenie activa. Revista digitala, cunostintele si abilitatile dobandite de elevi – persoana resursa pentru incluziunea in scoala a elevilor – reprezinta instrumente pentru sustenabilitatea proiectului, dupa incetarea finantarii.

Rezultatele asteptate:

Rezultatele obtinute de elevi prin realizarea activitatii: peste 300 fotografii, peste 100 de materiale publicistice formeaza un portofoliu transferabil, pentru multiplicarea tehnicilor de comunicare prin metodele Storytelling si Photovoice.

Rezultatele activitatilor de formare a profesorilor care lucreaza cu copiii romi, realizate prin proiect, contribuie la imbunatatirea capacitatii institutionale a celor 6 scoli partenere, de a asigura incluziunea efectiva a copiilor romi prin:

-cresterea capacitatii institutionale de a gestiona incluziunea copiilor romi, datorita resursei umane, superior pregatite in domeniu;

-imbunatatirea mediului de invatare, prin elaborarea a 6 noi curriculumuri optionale;

-imbunatatirea comunicarii in mediul de invatare cu parintii si copiii, romi si neromi, prin constientizare privind anti-discriminarea si incluziunea, prin pastrarea copiilor in mediul de invatare, reducerea absenteismului si a abandonului scolar;

-cresterea capacitatii institutionale de a implementa proiecte internationale.

Rezultatele obtinute de elevi prin realizarea activitatii: peste 300 fotografii, peste 100 de materiale publicistice – formeaza un portofoliu transferabil, pentru multiplicarea tehnicilor de comunicare prin metodele Storytelling si Photovoice.

Suportul pentru educație nonformală, pentru elevii care vor invata sa utilizeze metode si tehnici pentru formarea gandirii critice: Storytelling si Photovoice, prezentarea tehnicilor de comunicare artistica prin utilizarea simbolurilor in imagine si text.

-Elaborarea suportului pentru educație nonformală prin stimularea inteligențelor multiple, pentru copiii romi și neromi – metode de lucru și tehnici de comunicare pentru elevii de gimnaziu

-asigură  transferabilitatea și  sustenabilitatea activităților în școală;

-asigură sprijin pentru atingerea indicatorilor de proiect.

Rezultatele proiectului pe termen scurt:

– 6 scoli implicate in proiect;

– 72 profesori formati in domeniul incluziunii si pentru mediul multicultural;

– Produsele intelectuale: 6 curriculumuri optionale noi – Noi curriculumuri pentru un mediu inclusiv si multicultural;

-Cresterea nivelului de constientizare a parintilor romi si neromi privind anti-discriminarea – 84 parinti romi si neromi in activitati comune;

-Cresterea nivelului de constientizare al copiilor romi si neromi privind incluziunea – 240 elevi romi si neromi in activitati extracurriculare comune.

Rezultatele proiectului pe termen lung:

-Atitudini/comportamente imbunatatite pentru toate categoriile de beneficiari: profesori, parinti, elevi;

-Reducerea absenteismului scolar;

-Reducerea abandonului scolar;

-Cresterea cu 90% a numarului profesorilor din scolile partenere, care declara abilitati/competente dezvoltate /imbunatatite pentru incluziunea copiilor romi;

-Reducerea cu 15% a numarului elevilor romi participanti la proiecte, care se simt discriminati de profesori si colegi neromi din scolile partenere;

-Rata de satisfactie de cel putin 90% a elevilor romi, care participa la activitatile extracurriculare privind incluziunea.

Produsele proiectului:

-Site-ul proiectului / revista digitala;

-Brosura de informare privind proiectul si Programul SEE;

-Campanie de informare privind proiectul: activitate de PR / 3 seminarii de informare si transferabilitate a rezultatelor.

 

Impactul asteptat al proiectului:

Cresterea numarului profesorilor cu abilitati imbunatatite pentru incluziunea copiilor romi – 72;

Cresterea numarului de materiale suport pentru un mediu inclusiv si multicultural: 6 curriculumuri optionale noi;

Cresterea cu 84 de persoane a numarului parintilor romi si neromi, constientizati privind anti-discriminarea;

Cresterea cu 240 de persoane a numarului elevilor romi si neromi, constientizati privind incluziunea;

Reducerea procentului de elevi romi care se simt discriminati de profesori si de elevi in scolile partenere;

Beneficiile proiectului pe termen lung:

 • Cresterea capacitatii institutionale a scolilor, pentru incluziunea efectiva a copiilor romi, reducerea absenteismului si a abandonului scolar;
 • Dezvoltarea capacitatii de comunicare a elevilor, prin transformarea scolilor partenere in scoali comunitare;
 • Formarea abilitatilor de comunicare sociala la elevi si implicarea in dialogul comunitar;
 • Dezbaterea problemelor comunitare intr-un cadru democratic, prin incurajarea exprimarii libere a opiniei;
 • Formarea deprinderilor de a obtine, la timp, informatia corecta si de a o utiliza eficient;
 • Socializarea elevilor romi si ne-romi;
 • Stimularea dorinţei de afirmare a elevilor;
 • Inducerea răspunderii pe care o au faţă de ei şi faţă de comunitatea în care se află, în privinţa limbajului pe care îl folosesc, a conciziunii lui a corectitudinii gramaticale şi stilistice, a conţinutului de idei, a exemplelor date, a formulelor de adresare;
 • Exersarea şi dezvoltarea simţului civic, a spiritului de observaţie şi a iniţiativei prin realizarea relatărilor despre viaţa comunităţii specifice;
 • Cultivarea spiritului de atitudine fată de fapte şi oameni şi a felului în care opinia poate fi exprimată, astfel încât să dezvolte o stare de înţelegere şi de armonie în comunitate;
 • Deprinderea modului de a lucra în echipă;
 • Cultivarea dorinţei de a descoperi şi a prezenta intamplari din comunitate;
 • Acomodarea elevilor cu utilizarea tehnicilor de comunicare;
 • Obişnuirea tinerilor cu activitatea de public relations.
 • Activarea grupurilor tinta  pentru comunicare si dezvoltare comunitara şi extinderea  experienţei locale;
 • Identificarea unor probleme de interes comun pentru scoala si comunitatea locala; Predarea unor tehnici de lucru specifice comunicarii;
 • Realizarea de materiale pentru revista digitala.
 • Formare in domenii referitoare la predarea centrata pe elev, scoala incluziva si predarea intr-un mediu multicultural, democratia si educatia pentru cetatenie activa, drepturile omului/copilului, toleranta, anti-discriminare, cresterea gradului de satisfactie al elevilor, reducerea absenteismului si a abandonului scolar, cresterea nivelului motivatiei pentru  profesori/parinti/elevi pentru participarea la incluziunea copiilor romi in scoala si anti-discriminare.