Cetatea de Baltă și „Dor de pe Târnava”

Cetatea de Baltă și „Dor de pe Târnava”

Ansamblul ,, Dor de pe Târnavă” are un număr de aproape 100 membri de etnii diferite diferite: români, maghiari și rromi, comunitatea din Cetatea de Baltă fiind multiculturală. Cei mai tineri membri ai ansamblului au împlinit abia opt ani, iar cei mai vârstnici ating până șaptezeci de ani. Cântecele interpretate la diferite manifestări și festivaluri sunt variate: cântece populare culese din zona Târnavei Mici, doine de jale, cătănie, pricesne, colinde.

Grupul bărbătesc interpretează cântece autentice: Pe Mureș și pe Târnavă, Spală mama hainele, Ceasul bate ora unu etc. Merită amintite,, Învârtita” și ,, Hațegana” specifice zonei, jucate atât de copii cât și de adulți.

Membrii de etnie maghiară au un repertoriu bogat in cântece tradiționale, precum și dansuri maghiare de femei și dansuri mixte. Membrii de etnie rromă pun în scenă dansurile țigănești atât de ritmate, jucate atât de bunici cât și de părinți și nepoți.

Prezent la numeroase concursuri și festivaluri atât in țară cât și in străinătate, Ansamblul folkloric ,, Dor de pe Târnavă” a făcut cunoscute tuturor frumusețea cântecului și jocului popular, precum și a costumelor populare.