Casa memorială „Cloșca”

Casa memorială „Cloșca”

Casa memorială „Cloșca” din satul Cărpiniș, comuna Rosia Montana este un muzeu ridicat lângă vatra casei în care a trăit Ioan Oargă (1747-1785), cunoscut sub porecla  Cloșca, unul dintre liderii rascoalei de la 1784.

Casa memorială a fost ridicată în anii din urmă din bârne de lemn  cu scopul de a adăposti un mic muzeu. Muzeul este dedicat lui Cloșca, fiul satului Cărpiniș, erou al răscoalei de la 1784, și cuprinde exponate cu caracter istoric și etnografic.

Ea este situata în Coasta Cloșceștilor si se mărginește la miazazi cu Părăul Cloșceștilor, iar la apus cu drumul ce merge spre Câmpeni (pe partea dreapta) și cu Apa Abrudului. Casa e edificată din bârne cioplite de brad, cu fața către miazănoapte, fiind ingrijita de  Iosif Galdău – un strănepot a lui Cloșca – si cuprinde  o galerie și o odaie de locuit cu două ferestre, una către miazăzi și alta către apus și o cămară. Plafonul, precum și pereții pe dinăuntru sunt „spoiți”. La mijlocul grinzii principale sub spoitură se observa  o inscripție datand din 1752,   care nu poate fi decât anul ridicarii construcției, și trei rozete decorative, care probabil au marcat mijlocul casei de locuit.

Pe baza valoroasei schițe și a descrierii din 1879 precum și cu ajutorul fragmentului păstrat din meșter-grindă se poate face o reconstrucție imaginară a casei în care a trăit Cloșca, care diferă de casa muzeală de acum. Casa avea un târnaț cu stâlpi, o singură încăpere de locuit și o cămară alături, foarte probabil folosită drept tindă de trecere. Camera de locuit era luminată de două ferestre, una în lateral și cealalta spre dos. Deși din schiță reiese că era acoperită cu draniță, meșter-grinda ne indică faptul ca acoperisul  era de paie. In interior casa era lipită cu lut ceea ce ne sugerează că bărnele puteau fi rotunde și încheiate probabil cu chetori cu capete afară. Din aceste date esențiale reiese modelul unei case obișnuite de iobag din Apuseni de la mijlocul secolului  al XVIII-lea.

O bucata de  lemn din vechea casa a lui Closca este adapostita de muzeul etnografic “ Panfil Albu ”din Lupsa.

Pe locul vechii vetre a casei lui Cloșca se află ridicată din 1967 o mică placă comemorativă cu textul: „În acest loc a fost casa în care a trăit Ioan Oargă Cloșca, tovarăș de luptă al lui Horea și Crișan în marea răscoală a iobagilor din Transilvania de la 1784, tras pe roată în februarie 1785. Glorie eternă martirilor neamului! 1967”